Идеите се превръщат в иновации, а инивациите - в конкурентно предимство!

ДЕЙНОСТИ

Дигиталният свят предлага неограничени възможности за всеки!
КОНСУЛТАЦИИ

КОНСУЛТАЦИИ

Потърсете ни за експертна оценка и частна консултация за новите технологични възможности пред Вашия бизнес.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Доверете се на професионалните изследователи. Нека постиженията на съвременната наука бъдат с Вас!

ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЯ

Подгответе хората си за дигиталната ера. Подарете им знанията и уменията, от които ще имате нужда утре.

ЗА НАС

НБУ е сред водещите университети в обучението и изследванията в област „Информатика“ в България. Сред преподавателите от департамента се открояват учени на световно ниво. Департаментът предоставя експертиза в областта на дигиталните умения (e-skills) и е-лидерството (e-leadership) по проекти към Европейската комисия. Създадени са трайни връзки с бизнеса в ИКТ сектора в страната.

В продължение на дългогодишната успешна работа на деп. „Информатика“, с решение на Ректорския съвет на НБУ, беше създадена учебно-практическо и изследователско звено (УПИЗ) „Лаборатория за дигитални иновации“. Лабораторията извършва консултантска, изследователска и учебнопрактическа дейност по проекти с партньори от цял свят.

Контакти

  •   +359 888 345 883
  •   гр. София, ул. Монтевидео № 21
  •   v.ivanova@nbu.bg

Пишете ни

За въпроси или повече информация може да ни пишете тук.